Март 31, 2021

Лизинг или кредит при покупка на автомобил?

Нуждата от покупка на нова кола често идва внезапно и в момент, в който липсата на необходимите средства се оказва проблем. Пред съвременния потребител съществуват две възможности - лизинг или кредит. Кой от двата варианта е по-подходящия за вас - лизинг или кредит при покупка на автомобил? Върху този въпрос фокусираме вниманието ви в следващите редове.

такси на кредит

Лизинг и кредит за автомобил - основни разлики

Съществуват няколко основни различия между двата метода за финансиране при покупката на нова кола, които е важно да знаете, преди да направите своя избор. Вземането на кредит за кола може да се изразява в стандартен потребителски кредит или от фирма, специализирана в предлагането на бързи кредити. Вземането на пари на заем чрез кредит съществено се различава от лизинга в следните няколко аспекта:

Собствеността на автомобила

С покупката на кола на кредит, вие ставате законен пълноправен собственик на закупувания автомобил. От тук насетне имате задължение да погасявате своите вноски, съгласно погасителния план на кредитиращата ви институция. В случай че изпаднете в несъстоятелност в даден момент от изплащането на кредита, можете да договорите с банката или фирмата за бързи пари някакво оптимално решение - продажба на автомобила, рефинансиране и други.

При покупката на автомобил на лизинг собствеността не е ваша, вие ставате негов собственик едва когато изплатите всички задължения по лизинга си. В случай че не можете да изплатите лизинга си, следва да върнете автомобила на лизинговата компания.

Срокове за погасяване

Лизинговите договори обикновено са със средна продължителност между 3 и 4 години. Кредитните погасителни планове, предлагани от фирмите за бързи кредити например, са изключително гъвкави. Такъв кредит можете да вземете и за 5 години, като сами избирате размера на финансирането и срока за връщане на заема.

Цели на финансирането

Лизингът на автомобил има една-единствена цел - покупка на избрания автомобил и нищо друго. При тегленето на кредит, една част от сумата бихте могли да вложите в закупуването на автомобила, другата - за различни автомобилни аксесоари или съвсем различни нужди.

Особености при изплащането

Лизинговите схеми включват изплащане на вноски, като първата и последната са по-високи, а останалите са равномерно разпределени. При изплащането на кредит месечните вноски обикновено са равни за целия период.

Обезпечение

Покупката на автомобил на лизинг изисква обезпечение, което практически се явява купуваният автомобил. При тегленето на кредит за покупка на автомобил заемът може и да не изисква обезпечение.

Лизинг или кола на кредит – кое да избера?

Това зависи преди всичко от текущото ви финансово състояние. В случай че в момента на закупуването имате спестени средства, добра идея е да разгледате лизинговите схеми за покупката на автомобил. Покупката на лизинг е подходяща, ако разполагате със сигурни регулярни доходи. При условие, че не разполагате с никакви средства или бихте искали с един заем да покриете няколко финансови нужди, то кредитът е подходяща алтернатива.